О Международной летней школе белорусистики

Уважаемые руководители объединений белорусов Украины,
Информируем о возможности взрослым и детям принять участие в пятой Международной летней школе белорусистики, которая состоится в онлайн-режиме с 17 по 28 августа 2020 года.
Организатор: «Республиканский институт высшей школы» (далее – РИВШ) Министерства образования Республики Беларусь.
В этом году программой предусмотрены следующие мероприятия
с последующим получением соответствующего сертификата:

 1. образовательные курсы различной направленности
  (для работников дипломатических представительств, членов их семей, белорусской диаспоры, иностранных студентов и преподавателей);
 2. языковая подготовка с учетом уровня владения языком
  (для начинающих и продвинутых обучающихся);
 3. лекции ведущих белорусских исследователей по актуальным проблемам современной лингвистики, литературоведения, истории
  и культуры Беларуси;
 4. разнообразные культурные мероприятия (онлайн-посещение белорусских музеев, выставок, библиотек, интерактивные экскурсии
  по историческим местам Беларуси);
 5. получение соответствующего сертификата.

Также имеется возможность:
– освоить особую образовательную программу повышения квалификации «Методика преподавания белорусского языка в качестве иностранного (второго)» и после успешного завершения курса слушатели повышения квалификации получат свидетельство государственного образца http://www.studyin.edu.by/ru/main.aspx?guid=13051,

– принять участие в Детской летней школе белорусистики для детей в возрасте от 7 до 14 лет (образовательная программа для детей разработана с учетом уровневой педагогики и психологии и будет проходить в интерактивном режиме с использованием игровых технологий).

В случае заинтересованности необходимо подать заявку
до 15 августа 2020 года
, которую можно заполнить по ссылке http://nihe.bsu.by/index.php/ru/mizhnarodnaya-letnyaya-shkola-belarusistyki.

С организационными модальностями можно ознакомиться на сайте РИВШ (http://mail.nihe.by/index.php/ru/) и по ссылке http://studyin.edu.by/. При возникновении вопросов необходимо обращаться в РИВШ
(тел. +375 (17) 213-16-80; тел./факс +375 (17) 200-90-37; тел./факс
+375 (17) 395-79-40; эл.почта: SkolaBel@mail.ru).

Аб Міжнароднай летняй школы беларусістыкі
Паважаныя кіраўнікі аб’яднанняў беларусаў Украіны,

Інфармуем, што дзяржаўная ўстанова адукацыі «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы» (далей — РІВШ) арганізуе правядзенне 5-й Міжнароднай летняй школы беларусістыкі (далей – школа), якая будзе працаваць у анлайн-рэжыме з 17 па 28 жніўня 2020 года.

У гэтым годзе праграма школы прадугледжвае:
1. мэтанакіраваную адукацыйную праграму для розных груп навучэнцаў (грамадскіх аб’яднанняў беларусаў замежжа; замежных студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў і іншых асоб, зацікаўленых у вывучэнні беларускай мовы, літаратуры, гісторыі і культуры; выкладчыкаў беларускай мовы як замежнай (другой); дзяцей);

2. узроўневую моўную падрыхтоўку (праграма разлічана як на пачаткоўцаў, якія раней не карысталіся  беларускай мовай, так і на тых, хто ўжо вывучаў яе ў школе, універсітэце ці ў непасрэдных стасунках з носьбітамі беларускай мовы);

3. лекцыі вядомых беларускіх даследчыкаў па пытаннях і праблемах сучаснага мовазнаўства, літаратуразнаўства, гісторыі і культуры Беларусі;

4. разнастайную культурную праграму: анлайннаведванне беларускіх музеяў, выстаў, бібліятэк і іншых культурных устаноў Беларусі, інтэрактыўныя экскурсіі па гістарычных мясцінах Беларусі, тэматычныя сустрэчы з вядомымі дзеячамі беларускай культуры, навукі і мастацтва;

5. атрыманне адпаведнага сертыфіката.
Дадаткова ў межах школы маецца магчымасць:

– засвоіць асобую адукацыйную праграму павышэння кваліфікацыі «Методыка выкладання беларускай мовы як замежнай (другой)» — пасля паспяховага завяршэння курса слухачы павышэння кваліфікацыі атрымаюць пасведчанне дзяржаўнага ўзору http://www.studyin.edu.by/ru/main.aspx?guid=13051,

– прыняць удзел у Дзіцячай летняй школе беларусістыкі для дзяцей ва ўзросце ад 7 да 14 гадоў (адукацыйная праграма для дзяцей распрацавана з улікам узроўневай педагогікі і псіхалогіі і будзе праходзіць у інтэрактыўным рэжыме з ужываннем гульнявых тэхналогій).

Для ўдзелу ў рабоце Школы трэба даслаць заяўку да 15 жніўня 2020 года, якую неабходна запоўніць па наступнай спасылцы http://nihe.bsu.by/index.php/ru/mizhnarodnaya-letnyaya-shkola-belarusistyki.

Дадатковыя звесткі адносна арганізацыйнага ўнёску, патрэбных дакументаў можна атрымаць на сайце РІВШ http://mail.nihe.by/index.php/ru/ і на старонцы http://studyin.edu.by/.
Па арганізацыйных і іншых пытаннях удзелу ў рабоце школы трэба звяртацца ў РІВШ (тэл. +375 (17) 213-16-80; тэл./факс +375 (17) 200-90-37; тэл./факс +375 (17) 395-79-40; эл.пошта: SkolaBel@mail.ru).

09.08.2020.

На основе материалов: http://studyin.edu.by/

Поделиться

Добавить комментарий