Запрошення до участі у Круглому столі з нагоди відзначення 90-річчя з Дня народження видатного білоруського письменника Володимира Короткевича

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ
ЦЕНТР БІЛОРУСЬКОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ
 ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА КОРОТКЕВИЧА
Національна академія наук України
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо взяти участь у роботі Круглого столу
«БЫЎ. ЁСЦЬ. БУДУ. – БУВ. Є. БУДУ.»  –
 ДО 90‑РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА КОРОТКЕВИЧА
Захід відбудеться 25 листопада 2020 року (початок о 10 год.)
у рамках проведення щорічних  «Короткевичівських читань»
в Інституті філології Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
в онлайн-форматі
у зв’язку з обмеженнями на проведення масових заходів в Україні

Тематика для обговорення:

 1. Володимир Короткевич і Україна;
 2. Твори Володимира Короткевича мовами народів світу;
 3. Володимир Короткевич і сучасна східнослов’янська історична проза;
 4. Творча спадщина Володимира Короткевича у критичній проекції ХХІ ст.;
 5. Мова творів Володимира Короткевича;
 6. Володимир Короткевич – поет;
 7. В. Короткевич  і розвиток масової літератури у СРСР 80 – 90 років ХХ ст.;
 8. Проблема історичної пам’яті та національної ідентичності у творчості Володимира Короткевича та інших письменників слов’янського зарубіжжя;
 9. Володимир Короткевич і становлення нових жанрів у білоруській літературі ХХ ст.;
 10. Популяризація спадщини В.С. Короткевича в Білорусі та за її межами.
  Робочі мови  – всі слов’янські

Для участі просимо до 23 листопада 2020 року надіслати заповнену анкету учасника на електронну адресу оргкомітету bel_centr@ukr.net із зазначенням теми листа «Круглий стіл «Быў. Ёсць. Буду – Був. Є. Буду».
Учасники матимуть змогу опублікувати статті, оформлені згідно редакційних вимог, у Збірнику матеріалів Круглого столу за кошти спонсорів.
Адреса оргкомітету: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центр білоруської мови і культури імені Володимира Короткевича: бульвар Тараса Шевченка, 14, к. 111, м. Київ.
Координатор круглого столу: директор Центру білоруської мови і культури імені Володимира Короткевича  Стеблина Леся Миколаївна

Відповідальний секретар: Скворцова Тетяна Олександрівна
Телефон: +38 044 239 33 73
Е-mail: bel_centr@ukr.net
Організаційний комітет


Редакційні вимоги для оформлення статті:
Матеріали до друку подаються на адресу редакційної колегії в електронному
вигляді (у двох примірниках, один з яких – у форматі RTF) із дотриманням таких стандартів оформлення:
Шрифт: Times New Roman
Кегль: 12 pt
Інтервал: 1,5
Поля: верхнє і нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве 2 см
Перед заголовком статті зазначається прізвище та ініціали
автора (авторів), наводяться науковий ступінь, вчене звання автора і назва установи, де він працює (без скорочень).
Заголовок подається мовою написання статті.
Після заголовку перед текстом статті подається анотація і ключові
слова українською, білоруською та англійською мовами (обсяг англійської анотації 100 – 250 слів).
Бібліографія під заголовком «Література» подається в алфавітному порядку після тексту статті.
 Бібліографічні посилання в тексті слід подавати тим же шрифтом у квадратних дужках. Перша цифра – порядковий номер джерела у списку бібліографії, друга цифра – номер сторінки.
Номер джерела і номер сторінки відділяються комою (нпр.: [1, 23]), у переліку посилань – кожне наводиться в окремих дужках (нпр.: [1], [5], [17]), томи багатотомних видань подаються окремим пунктом у списку літератури й наводяться в окремих дужках.

АНКЕТА
УЧАСНИКА
Круглого столу
«Быў. Ёсць. Буду – Був. Є. Буду.» –
до 90‑річчя з дня народження Володимира Короткевича»

Прізвище, ім’я, по батькові 
Науковий  ступінь 
Учене звання 
Місце роботи (повна назва організації) 
Посада 
Адреса для листування 
Контактний телефон, е-mail 
Назва доповіді 
Коротка анотація (до 300 слів) 

04.11.2020.

Поделиться

Добавить комментарий